استند فروشگاهی رومیزی

این نوع استند برای قرارگرفتن روی کانتر و پیشخوان فروشگاه به کار میرود. مورد استفاده این نوع استند بیشتربرای محصولاتی با

تعداد کمترواندازه نسبتا کوچک ، میباشد. با توجه به محدودیت فضای کانتر در فروشگاهها، در طراحی استند رومیزی، یک استند کم

جا وبا ابعاد کوچک مناسب است. رقابت بین شرکتهای مختلف نیز برای در اختیار داشتن بخشی از کانتر بالاست.

از لحاظ جنس نیزاستند رومیزی فلزی و استند پلکسی رومیزی بیشترین مورد استفاده را دارد.

TOP