استند فروشگاهی رومیزی

استند فروشگاهی فلزی و پلکسی رومیزی

این نوع استند برای قرار گرفتن روی کانتر و پیشخوان فروشگاه به کار میرود. مورد استفاده این نوع استند فروشگاهی بیشتربرای محصولاتی با

تعداد کمتر و اندازه نسبتا کوچک، میباشد. با توجه به محدودیت فضای کانتر در فروشگاهها، در طراحی استند رومیزی، یک استند کم

جا و با ابعاد کوچک مناسب است. رقابت بین شرکت های مختلف نیز برای در اختیار داشتن بخشی از کانتر بالاست.

از لحاظ جنس نیز استند فروشگاهی فلزی، استند بروشور رومیزی و استند پلکسی رومیزی بیشترین مورد استفاده را دارد.

بالا