استند آویز - دیواری فروشگاهی

استند فروشگاهی دیواری

برای استفاده از تمامی فضاهای موجود در فروشگاه، استند فروشگاهی دیواری و استند لبه طبقات گزینه های مناسبی جهت استفاده استند فروشگاهی در فروشگاه ها هستند.
تعداد کم و اندازه نسبتا کوچک بازهم از ویژگی های محصولات دراین نوع استندها میباشد.
از لحاظ جنس نیز استند فروشگاهی فلزی و استند رومیزی فلزی بیشترین مورد استفاده را دارد.

بالا