کاغذ وزن سنگین و مقوا یا Cardboard  نیز در ساخت بعضی استندها استفاده میشود. قابلیت چاپ 4 رنگ و افست از ویژگیهای منحصر به فرد این جنس میباشد. مشکل آن دوام کم میباشد.

بالا