سرلاین و درسینگ فروشگاهی

در حال نمایش 8 نتیجه

سرلاین یا gondola end به استند هائی گفته میشود که در پایان یک ردیف از استند های فروشگاههای زنجیره ای قرار میگیرد. معمولا در کناره ها و تاج آن از لایت باکس استفاده میشود. همچنین در قسمت پاخور برای جلوگیری از صدمه احتمالی ترولی و چرخهای فروشگاهی از ورق استیل استفاده میشود تا در اثر ضربه چرخ فروشگاهی، پایه سرلاین آسیب نبیند.
درسینگ فروشگاهی یا shelf dressing به اضافه کردن شلف تاکر و تابلو بالای استند به یونیتهای استند،در فروشگاههای زنجیره ای اطلاق میشود. با این کار استند از سادگی در میاید و جلوه پیدا میکند. عموما از شلف تاکر و تابلوی نوری(لایت باکس) برای این منظور استفاده میشود.

بالا