شلف تاکر و وابلر

وابلرها برای فروشگاه های زنجیره ای و سوپرمارکت ها جهت تبلیغیات می باشند.

شلف تاکرها برای مشخص کردن شلف های مربوط به محصولات هستند. شلف تاکر علاوه بر اثر تبلیغاتی، میتواند راهنمای مناسبی برای مشتریان باشد و آن ها را به محصول خاصی راهنمایی کند.

مشاهده همه 6 نتیجه

بالا