دنگلر

دنگلر یک سازه تبلیغاتی میباشد که از سقف فروشگاه آویزان میشود.به همین دلیل که در فضای بلا استفاده فروشگاه، نصب میشود کاربرد فراوان دارد.دنگلر سه وجهی دارای یک سازه پلاستیکی میباشد که مقوای چاپ شده داخل پین های این قطعه جا میخورد. این مجموعه توسط یک فنر به سقف وصل میشود. دنگلر سه وجهی با کوچکترین جریان هوا شروع به چرخیدن میکند و وجوه آن قابل دیدن میشود.

مشاهده همه 1 نتیجه

TOP