دنگلر

در حال نمایش یک نتیجه

خرید دنگلر Dangler فروشگاهی

دنگلر یک سازه تبلیغاتی میباشد که از سقف فروشگاه آویزان میشود. به همین دلیل که در فضای بلا استفاده فروشگاه، نصب میشود کاربرد فراوان دارد. دنگلر سه وجهی دارای یک سازه پلاستیکی میباشد که مقوای چاپ شده داخل پین های این قطعه جا میخورد. این مجموعه توسط یک فنر به سقف وصل میشود. دنگلر سه وجهی با کوچکترین جریان هوا شروع به چرخیدن میکند و وجوه آن قابل دیدن میشود.

بالا