زیر مانیتوری قابل تنظیم کشودار

زیر مانیتوری قابل تنظیم کشودار، براساس اصول طراحی Ergonomic و همچنین استانداردهای (HSE (health , safety and environment طراحی و تولید شده است.

و با شماره ID23529 در اداره ثبت طرحها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. در انگلیسی به آن monitor stand riser گفته میشود.

برای افراد با قدهای مختلف، ارتفاع زیرمانیتور از 7  تا 14 سانتیمترقابل تنظیم و دقت تنظیم ارتفاع 1cm میباشد.

مشاهده همه 39 نتیجه

بالا